El Prat OcultTomba de Bernat Masferrer

Cripta

Aquest rector del segle XVII, va ser enterrat al temple parroquial i la seva tomba va sobreviure a la destrucció del 1936 i va restar en l’oblit fins que va quedar novament al descobert amb les obres de construcció de la cripta. Va ser rector del 1674 al 1693 i va encarregar el retaule de l’altar major i la portalada d’accés al temple amb les escultures. Obra tot de Francisco de Santacruz. També va acabar el campanar. A la façana principal del temple actual es pot veure una placa de pedra de 1685, salvada de l’antic temple, que recorda el coronament del campanar en temps del rector Bernat Masferrer.

La part central del temple va ser construïda entre 1556 i 1580. Entre els motius del retard de les obres hi ha els plets amb Sant Boi i l’Hospitalet i les crescudes del riu.

Finalment, el 1678, durant el rectorat de Mn. Bernat Masferrer es va acabar el campanar i es va construir el portal major.

Bernat Masferrer va morir en 1693 i la seva tomba es va disposar en la part central en el temple. Les riuades van anar malmeten el terra del temple i quan es reparava s’afegia un nou sòl. Així la sepultura va quedar coberta i oblidada fins que amb motiu de les obres del nou temple, després de la Guerra Civil, va quedar al descobert. El pare Andreu de Palma destaca el curiós escut de la làpida del que es desconeix el significat i que a l’interior del sepulcre s’hi van trobar tres pedres grosses, potser per protegir el cos de les avingudes del riu.

Inscripció a la seva tomba: “Hic yacet Reverendus Bernardus Masferrer Presbter Parochus huyus santae exxlesiae parochialis qui migravit ab hac vita die 14 novembris anno Domini 1693″