El Prat OcultOcupació de Can Peixo vell

Àudio Ramona Via – Sra. Ponsich – Immigrant:

Can Peixo vell

La família Ponsich era la propietària de la finca de can Peixo. Els Ponsich, per via matrimonial i herències es relacionen amb les famílies propietàries més antigues del Prat: Amell, Llobregat, San Joan… M.Pilar de Ponsich i de Sarriera, ven a l’ajuntament del Prat la finca de can Peixo per a la construcció d’un parc públic. Després d’un llarg període de negociacions l’acord es materialitzà l’any 1931 i s’amplià el 1935. En aquells anys, segurament cap al 1933, la masia de can Peixo va ser comprada per la companyia MZA, precedent de RENFE, per a futurs usos ferroviaris. Aquests usos no es van donar mai i la masia va ser enderrocada el 1957. Els finestrals, després de la intervenció municipal amb Jaume Codina a l’alcaldia, van ser traslladats tres als jardins de Torre Muntadas i un a la zona de jocs infantils del nou parc.

Comparteix:
El Prat Ocult | Llicència de Creative Commons