El Prat OcultEscola de Joan Maragall

Escola Joan Maragall

  • Any construcció: 1935 – 1936
  • Arquitecte: Joaquim Moragas Ixart
  • Ús de l’edifici: Escola pública

L’escola de Joan Maragall, edificada en terrenys de propietat municipal, entre els carrers de Joan Maragall i Maurici Vilomara, va ser el primer edifici construït per ser una escola pública del Prat. Fins llavors s’havien utilitzat locals habilitats per aquest ús. La important quantitat que anualment pagava l’Ajuntament, en conceptes de lloguers de locals, on es trobaven instal·lats els centres d’ensenyament primari (centres normalment inadequats i en condicions poc higièniques) i la preocupació de poder atendre les necessitats d’ensenyament de la població, van fer pensar en la creació d’un nou centre escolar.

El projecte inicial va ser encarregat a l’arquitecte municipal Emilio Gutiérrez Díaz, l’any 1932. Però, el projecte definitiu serà el confeccionat per l’arquitecte interí del moment, Joaquim Moragas Ixart. L’any 1935, l’escola s’inaugurà amb el nom de Pompeu Fabra.

La deficient situació escolar que es patia al Prat de Llobregat era extensible a altres municipis. La política educativa va ser una de les prioritats del període republicà, des del primer moment. La República no només donà un important impuls a l’educació sinó que afrontà la necessitat de construir nous centres escolars de caràcter públic per tot el territori català i espanyol. A molts municipis, aquests centres van ser coneguts com a “col·legis nous”, tal i com va passar al Prat amb l’escola Joan Maragall. Des de la seva inauguració i fins avui, una bona part de la població coneix aquest centre amb el nom de “col·legis nous”.