El Prat OcultEls propietaris

Ferran Puig
Ferran Puig

Ferran Puig, industrial tèxtil, fou un dels propietaris que va fer més inversions als camps. Jaume Casanovas i Ferran Puig rivalitzaven per fer sentir el seu poder. Les lleis de poblament rural de 1868 concedien importants beneficis fiscals a tots aquells propietaris que demostressin que havien colonitzat amb habitatges estables les seves terres.

Aquests dos grans propietaris es van acollir a aquestes lleis. El primer era l’amo de bona part de la Bunyola i els dominis del segon s’estenien per la Bufera o Albufera.

Jaume Casanovas
Jaume Casanovas

Ferran Puig impulsà la construcció de masies per als encarregats de les seves finques i a més, finançà la construcció d’un pont sobre el riu, el primer per al municipi, que s’inaugurà el 1873, per comercialitzar la producció de les seves finques. Tothom podia gaudir-ne, previ pagament de la tarifa de pas. Poc després arribà el ferrocarril, l’any 1881.

Jaume Casanovas va aconseguir, el 1893, treure aigua del subsòl per regar les seves terres. A partir d’aquell moment van construir-se molts pous artesians per subministrar aigua als camps i a les cases. Jaume Casanovas va construir una granja modèlica perquè fos el centre de la seva explotació rural.