El Prat OcultDona i treball

Dona i Treball - Dones treballant a La Seda

Dones treballant a La Seda

El pensament conservador i una part del primer pensament obrer coincidia en oposar-se al treball assalariat de les dones, en especial a les fàbriques, perquè consideraven que impedia el correcte exercici de la seva funció d’esposes i mares. Entre els obrers era general la idea que els homes havien d’ocupar els llocs de treball de manera preferent i es generà una hostilitat manifesta vers les primeres obreres.

Al Prat, la contractació de personal femení per La Seda representà la incorporació al treball assalariat de les dones, fins llavors limitat al petit comerç, moltes vegades familiar, o a la participació temporal en tasques agrícoles. La Seda va ser per a les dones un primer i important pas en el canvi del seu rol tradicional mare-esposa, malgrat l’obligació –en determinades conjuntures polítiques, especialment arran de la legislació franquista- de deixar la feina en el moment de contraure matrimoni.

Algunes dones, en especial durant la República, es van iniciar en activitats que, en una societat com la pratenca, havien estat reservades als homes. Aquestes dones, malgrat les opinions contràries, van fer esport, es van dedicar a l’art i van ser pioneres, molt sovint sense ser-ne conscients, en altres camps. La gran majoria d’aquestes dones, sota el pes del costum social, van deixar l’activitat en casar-se.

A la plaça d’Espanya, un lloc de pas tant pels treballadors que anaven a la fàbrica com pels que esperaven a pujar a l’autobús, es van obrir alguns bars. Un d’aquests bars, el Bar Lázaro situat a la cruïlla amb el carrer Centre, va servir de seu de grups de tendència llibertària i esquerrana durant la República i la Guerra Civil.

Una d’aquestes entitats era la Sociedad Cultural Recreativa IBIS, constituïda el 1934, que va ser una de les primeres en acceptar dones com a sòcies i la primera en tenir dones a les juntes directives. Una altra associació, que allotjà el Bar Lázaro, va ser Los Amigos de México, creada l’any 1938, que també incorporava les dones com a sòcies.